TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Quận Đống Đa yêu cầu thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND cấp phường
Ngày đăng 03/11/2023 | 16:00  | Lượt xem: 38

Ngày 03/11/2023, UBND Quận Đống Đa ban hành Văn bản về thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của UBND cấp phường.