TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Quận ủy Đống Đa : Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm
Ngày đăng 08/09/2021 | 16:02  | Lượt xem: 60

Ngày 07/9/2021, Quận ủy Đống Đa đã ban hành Văn bản số 28-HD/QU về Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm.

Chi tiết Hướng dẫn số 27-HD/QU tải về tại đây./.