TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Quận ủy Đống Đa : Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Quận, Thủ đô và đất nước
Ngày đăng 08/09/2021 | 16:41  | Lượt xem: 30

Ngày 07/9/2021, Quận ủy Đống Đa đã ban hành Văn bản số 28-HD/QU về Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững Quận, Thủ đô và đất nước.

Chi tiết Hướng dẫn số 28-HD/QU tải về tại đây./.