TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất cấp quận năm 2021
Ngày đăng 04/05/2021 | 16:54  | Lượt xem: 125

Ngày 04/5/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 719/UBND-TNMT về rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2021; danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ năm 2021 và kế hoạch sử dụng đất cấp quận năm 2021.

Chi tiết Công văn số 719/UBND-TNMT tải về tại đây./.