TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

Tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế Giới ngày 05 tháng 6 năm 2021
Ngày đăng 28/05/2021 | 16:50  | Lượt xem: 77

Ngày 27/5/2021, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 186/KH-UBND về Tổ chức các hoạt động hướng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế Giới ngày 05 tháng 6 năm 2021.

Chi tiết Kế hoạch số 186/KH-UBND tải về tại đây./.