|
Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (Ngày 26/01/2023 - Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão) Lễ hội kỷ niệm 234 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (Ngày 26/01/2023 - Mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão)