THANH TRA QUẬN THANH TRA QUẬN

Thanh tra Quận
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 6708

THANH TRA QUẬN

59 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa

Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn

 Ngô Doãn Cương  Chánh Thanh tra 35 118 240
 Bùi Thế Hùng  Phó Chánh Thanh tra  
 Nguyễn Hoàng Giang  Phó Chánh Thanh tra