thanh tra quận

Thanh tra Quận
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 1983

THANH TRA QUẬN

256 Tôn Đức Thắng

Email : thanhtra_dongda@hanoi.gov.vn

 Nguyễn Chí Long  Chánh Thanh tra 35 118 240
 Vũ Thị Như Hoa  Phó Chánh Thanh tra  
 Trần Huy Hải  Phó Chánh Thanh tra  
 Nguyễn Văn Hải  Phó Chánh Thanh tra