TRANH TRA XÂY DỰNG TRANH TRA XÂY DỰNG

Đội Thanh tra Xây dựng
Ngày đăng 14/04/2016 | 18:17  | Lượt xem: 8469

Đội Thanh tra Xây dựng

ĐỘI THANH TRA XÂY DỰNG

118 Đê La Thành

Email: ttxd_dongda@hanoi.gov.vn

 Trần Anh Tuấn  Đội trưởng 35 737 842
 Nguyễn Xuân Tuấn  Đội phó 35 737 841
 Tạ Quốc Tuấn  Đội phó 35 721 039