thi đua khen thưởng

Tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Ngày đăng 14/05/2020 | 05:01  | Lượt xem: 69
Ngày 14/5, Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020

Quận Đống Đa : Tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020

Ngày đăng 15/01/2020 | 04:34  | Lượt xem: 227
Sáng ngày 15/01, Quận Đống Đa đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân ( 22/12/1989-22/12/2019 ) gắn với 75 năm Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944 -22/12/2019 )

Ngày đăng 03/10/2019 | 05:16  | Lượt xem: 187
Ngày 04/10/2019, Hội đồng Thi đua- Khen thưởng quận Đống Đa ban hành Kế hoạch số 230/KH-HĐTĐKT phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân ( 22/12/1989-22/12/2019 ) gắn...

Quận Đống Đa: Biểu dương “Người tốt việc tốt” 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 05:30  | Lượt xem: 329
Sáng nay 1/10, Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt việc tốt” tiêu biểu; Tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ...

Hướng dẫn tổ chức , hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Đống Đa

Ngày đăng 12/09/2019 | 12:19  | Lượt xem: 192
Ngày 11/09/2019, Hội đồng thi đua- khen thưởng quận Đống Đa đã ban hành Hướng dẫn số 1634/HĐTĐKT-NV về việc tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc Quận Đống Đa.

Quận Đống Đa : Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và phường

Ngày đăng 06/08/2019 | 04:08  | Lượt xem: 180
Ngày 06/8/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-HĐTĐKT về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và phường tiến...

Tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quận Đống Đa thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”

Ngày đăng 10/07/2019 | 09:00  | Lượt xem: 145
Ngày 09/7/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-HĐTĐKT về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quận Đống Đa thi đua...

Quận Đống Đa xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua chuyên đề đặc biệt năm 2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 08:56  | Lượt xem: 195
Ngày 24/05/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-HĐTĐKT về thực hiện chuyên đề thi đua năm 2019; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực...

Giao lưu gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày đăng 21/05/2019 | 02:00  | Lượt xem: 360
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2019), Ban Thi đua- Khen thưởng Thành phố Hà Nội phối hợp với Cụm thi đua số 8 Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình giao...

Đống Đa : Tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu năm học 2018- 2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 03:00  | Lượt xem: 483
Ngày 20/05/2019, Quận Đống Đa đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu năm học 2018- 2019.

Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019

Ngày đăng 04/04/2019 | 04:53  | Lượt xem: 144
Ngày 03/04/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 572/UBND-NV về việc thực hiện Công văn số 1209/UBND-ĐT ngày 26/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

Xét, tặng danh hiệu Anh hùng lao động

Ngày đăng 07/03/2019 | 04:55  | Lượt xem: 125
Ngày 06/3/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 333/UBND-NV về việc thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐ ngày 28/02/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố

Quận Đống Đa : Thực hiện chuyên đề thi đua năm 2019 và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày đăng 07/03/2019 | 04:46  | Lượt xem: 134
Ngày 06/3/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 332/UBND-NV về việc thực hiện Công văn số 50/BTĐ-NV1 ngày 19/02/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố.

Quận Đống Đa : Thành lập các Cụm thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận theo dõi các Cụm thi đua năm 2019.

Ngày đăng 20/02/2019 | 03:41  | Lượt xem: 130
Ngày 19/02/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-HĐTĐKT v/v thành lập các Cụm thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận theo dõi...

Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019

Ngày đăng 19/02/2019 | 04:37  | Lượt xem: 187
Ngày 18/02/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-HĐTĐKT phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019

Khen thưởng tổng kết doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/02/2019 | 04:26  | Lượt xem: 97
Ngày 18/02/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 214/UBND-NV về việc khen thưởng tổng kết doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hướng dẫn khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019

Ngày đăng 19/02/2019 | 04:24  | Lượt xem: 100
Ngày 18/02/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 213/HĐTĐKT hướng dẫn khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019

Quận Đống Đa tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày đăng 08/01/2019 | 06:00  | Lượt xem: 11530
Ngày 08/01/2019, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đăng ký thi đua năm 2019 và đăng ký thi đua theo chuyên đề

Ngày đăng 03/01/2019 | 03:14  | Lượt xem: 109
Ngày 03/01/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 07/UBND-NV về việc đăng ký thi đua năm 2019 và đăng ký thi đua theo chuyên đề.

Đống Đa : Triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2019

Ngày đăng 03/01/2019 | 03:10  | Lượt xem: 98
Ngày 02/01/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2019.
Hiển thị 1 - 20 trong 45 kết quả.