thi đua khen thưởng

Đống Đa biểu dương “Sáng kiến sáng tạo” và “Gia đình tiêu biểu” trong công nhân viên chức lao động
Ngày đăng 15/07/2016 | 18:19  | Lượt xem: 443

Ngày 14/7/2016, Liên đoàn Lao động Quận Đống Đa đã tổ chức hội Hội nghị biểu dương “Sáng kiến sáng tạo” và “Gia đình tiêu biểu” trong CNVCLĐ Quận Đống Đa” năm 2016.

          Ngay từ đầu năm, Liên đoàn lao động quận Đống Đa đã phát động đến 100% công đoàn cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua lao động, sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả nhằm phát huy những khả năng, trí tuệ của mỗi CNVCLĐ. Kết quả, năm 2016, có 451 sáng tiến cải tiến kỹ thuật giá trị làm lợi 3,3 tỷ đồng được biểu dương khen thưởng cấp cơ sở, lựa chọn 50 sáng kiến tiêu biểu biểu dương khen thưởng cấp Quận và Thành phố.

          Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thuần, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội khẳng định: "Thi đua luôn là động lực cho phát triển". Do vậy, trong những năm qua, Thành phố đã phát động rất nhiều phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân viên chức như : "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Sáng kiến sáng tạo", "Người tốt việc tốt"…Các phong trào đã trở thành nét riêng có của Thủ đô thu hút sự tham gia của đông đảo các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân Thủ đô. Các phong trào thi đua cũng là nhân tố lớn góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội của quận và Thành phố.

          Ghi nhận thành tích đã đạt được, UBND quận Đống Đa đã khen thưởng 40 cá nhân đạt danh hiệu "Sáng kiến sáng tạo". Liên đoàn lao động quận cũng biểu dương 03 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp Thành phố và 54 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu cấp quận./.

Đồng chí Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND quận trao bằng khen

cho các cá nhân tiêu biểu