thi đua khen thưởng

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018
Ngày đăng 21/12/2017 | 07:26  | Lượt xem: 2148

Ngày 20/12/2017, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018

Năm 2017, phong trào thi đua yêu nước của Quận Đống Đa đã có nhiều đổi mới, có sự lan tỏa rộng hơn; cổ vũ, động viên đông đảo cán bộ, chiến sỹ, quần chúng nhân dân cùng các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng.  Nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua từng bước được cải tiến, đạt hiệu quả, phù hợp, hướng thi đua yêu nước vào thực hiện mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

Từ đầu năm đến nay, UBND quận đã khen thưởng 1.102 lượt tập thể, 1.361 lượt cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. UBND Quận đề nghị và được Chủ tịch nước truy tặng 03 mẹ danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 01 tập thể; UBND Thành phố Hà Nội và các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương tặng 05 cờ thi đua xuất sắc, 45 bằng khen, 30 danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Thành phố 03 cá nhân.

Năm 2017, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội và an ninh quốc phòng của quận đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Đến hết 15/12/2017, Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn quận được hơn 8.500 tỷ, đạt 124% kế hoạch giao. Thu ngân sách nhà nước theo phân cấp đạt gần 95% kế hoạch với khoảng hơn 1185 tỷ.

Năm 2018, chỉ tiêu thu Thành phố giao cho quận rất cao, 8.379 tỷ 900 triệu, bằng gần 125% do với dự toán năm 2017. Quận Đống Đa quyết tâm phấn đấu, tiếp tục có các giải pháp thúc đẩy kinh tế phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn; tập trung chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt việc chống thất thu, quản lý khai thác, nuôi dưỡng đối với các nguồn thu có tiềm năng để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách 2018, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân trên địa bàn./.

Một số hình ảnh hội nghị