thi đua khen thưởng

Tập huấn nghiệp vụ về công tác Thi đua khen thưởng năm 2016
Ngày đăng 01/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 467

Ngày 31/08/2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị, UBND quận Đống Đa đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác Thi đua khen thưởng năm 2016 cho lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các hội, các phường thuộc Quận; các đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng thuộc các phòng ban chuyên môn và 21 phường.

 

Khai mạc và chỉ đạo lớp học, đồng chí Nguyễn Song Hào, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận đã lưu ý các học viên một số nội dung trọng tâm công tác thi đua khen thưởng thời gian tới : Thực hiện có hiệu quả năm trật tự văn minh đô thị, trong đó quan tâm phát hiện các mô hình, cách làm hay, hiệu quả để kịp thời tuyên truyền, tôn vinh, nhân rộng; thi đua thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính với mục tiêu đặt sự hài lòng của nhân dân lên hàng đầu; xây dựng và phát hiện kịp thời biểu dương, tôn vinh các mô hình, điển hình trong phong trào ATTP; khen thưởng thành tích đột xuất, khen chuyên đề, người lao động trực tiếp, coi đây là biện pháp đột phá trong năm 2016; đặc biệt đẩy mạnh Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt hàng năm theo Quy định 36 của UBND Thành phố.