THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2024

Ngày đăng 12/04/2024 | 15:17  | Lượt xem: 4
Ngày 12/4/2024, UBND Quận ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Quận Đống Đa tặng Giấy khen cho 27 tập thể, 38 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2024

Ngày đăng 05/04/2024 | 15:28  | Lượt xem: 3
Ngày 05/4/2024, UBND Quận ban hành Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ Tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024.

Quyết định khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Đống Đa thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng" Tháng 03/2024

Ngày đăng 21/03/2024 | 15:16  | Lượt xem: 5
Ngày 21/3/2024, UBND Quận ban hành Quyết định khen thưởng tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Đống Đa thi đua thực hiện văn hóa công...

Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023

Ngày đăng 21/03/2024 | 10:31  | Lượt xem: 348
Năm 2023, Quận Đống Đa đã có sự bứt phá mạnh mẽ về Chỉ số CCHC, tăng 16 bậc, vươn lên vị trí thứ 1/30 quận, huyện. Quận đã hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu được giao, trong đó có 7/14 chỉ tiêu vượt...

Quận Đống Đa tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho 16 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính năm 2023

Ngày đăng 19/03/2024 | 16:06  | Lượt xem: 6
Ngày 19/3/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Cải cách hành chính năm 2023.

Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023; hoàn thành tốt nhiệm vụ Bắn Pháo hoa phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ngày đăng 12/03/2024 | 16:55  | Lượt xem: 8
Ngày 12/3/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân đã hoàn thành tốt công tác Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023; hoàn thành tốt nhiệm vụ Bắn Pháo hoa phục...

Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)

Ngày đăng 29/02/2024 | 16:22  | Lượt xem: 18
Ngày 29/01/2024 UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải...

Quận Đống Đa khen thưởng phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Đống Đa thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng" Tháng 02/2024

Ngày đăng 28/02/2024 | 15:54  | Lượt xem: 14
Ngày 28/02/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Quyết định khen thưởng cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Đống Đa thi đua thực hiện văn...

Quận Đống Đa xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023

Ngày đăng 22/02/2024 | 16:24  | Lượt xem: 9
Ngày 22/02/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023.

Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023

Ngày đăng 22/02/2024 | 15:43  | Lượt xem: 24
Ngày 22/02/2024, UBND Quận Đống Đa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2023.