THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Quận Đống Đa : Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và phường
Ngày đăng 06/08/2019 | 16:08  | Lượt xem: 222

Ngày 06/8/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-HĐTĐKT về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và phường tiến tới Hội nghị điển hình tiên tiến Quận Đống Đa, Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

Chi tiết Kế hoạch số 198/KH-HĐTĐKT tải về tại đây./.