thi đua khen thưởng

Đống Đa phát động cuộc thi tìm hiểu về quận Đống Đa
Ngày đăng 22/04/2016 | 08:55  | Lượt xem: 344

Để thiết thực lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, chào mừng kỷ niệm 55 ngày thành lập Quận (31/5/19610 31/5/2016), Quận Đống Đa tổ chức cuộc thi tìm hiểu về quá trình thành lập và phát triển quận Đống Đa trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

·Mục đích, yêu cầu  :

-Thiết thực lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Quận.

-Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận Đống Đa về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của Quận Đống Đa văn hiến anh hùng; từ đó cổ cũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên quận Đống Đa phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-Cuộc thi được phát động, triển khai tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên trên địa bàn quận, đảm bảo tính rộng khắp, lan tỏa, tạo không khí phấn khởi, tích cực thi đua lập thành tích trong học tập và công tác.

  • Đối tượng tham dự

-Mọi công dân trong và ngoài nước đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn quận Đống Đa.

  • Nội dung, hình thức bài dự thi

-Bài viết hoặc tác phẩm ảnh về quá trình thành lập và phát triển của quận Đống Đa

-Bài viết được viết tay hoặc đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, cỡ chữ 14, kiểu chữ Time New Roman.

-Đối với tác phẩm là ảnh : có thể là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng, kích thước ảnh tối thiểu 12cmx18cm bản in (hoặc 5.000kb/ảnh đối với bản mềm).

-Khuyến khích các bài dự thi trình bày sáng tạo (mô hình, clip, đồ họa…)

  • Thời gian tổ chức cuộc thi

-Thời gian phát động : bắt đầu từ ngày 19/4/2016

-Thời gian thu bài : chậm nhất là ngày 05/05/2016

-Tổng kết trao giải cuộc thi : dự kiến vào dịp kỷ niệm 55 năm ngày Thành lập Quận Đống Đa (31/5/2016)

  • Nơi nhận bài dự thi

UBND quận Đống Đa- 279 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa (qua Phòng Nội vụ để tổng hợp). ĐT liên hệ : 043.8513.483