thi đua khen thưởng

Quận Đống Đa tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.
Ngày đăng 08/01/2019 | 18:00  | Lượt xem: 11454

Ngày 08/01/2019, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Nhật, Bí thư Quận ủy nhấn mạnh, phong trào thi đua của quận năm 2018 có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và ngày càng thiết thực tạo động lực quan trọng góp phần để quận hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Tổng thu ngân sách Nhà nuớc trên địa bàn quận đạt hơn 10.833 tỷ đồng (đạt 128,78% kế hoạch). Đây là lần đầu tiên tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn quận đạt mốc trên 10.000 tỷ đồng để tạo đà bứt phá cho những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo. Quận đã giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến công tác tôn giáo, chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời, hiệu quả các tình huống phát sinh. Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể Nhân dân hoạt động tích cực, thiết thực đã tạo thành sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chung của quận… Từ những kết quả trên, năm 2018, Nhân dân và cán bộ quận Đống Đa đã vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ công tác của quận năm 2019, ông Lê Tiến Nhật yêu cầu, từng đơn vị, ban ngành, đoàn thể quận cần khẩn trương xây dựng ngay kế hoạch cụ thể và triển khai thực hiện ngay từ tháng đầu, quý đầu nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; triển khai thực hiện hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiện vụ chính trị năm thứ hai thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố đã tặng cờ “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” cho 03 tập thể, tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho 03 tập thể, 09 cá nhân, tặng Danh hiệu “ Tập thể lao động xuất sắc” cho 09 tập thể thuộc quận Đống Đa./.