thi đua khen thưởng

Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017
Ngày đăng 01/06/2017 | 08:48  | Lượt xem: 1378

Ngày 30/5/2017, UBND Quận Đống Đa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng năm cho lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp, UBND 21 phường và các trường trên địa bàn quận.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe giảng viên Đinh Việt Thắng- Phó trưởng ban thi đua khen thưởng thành phố truyền đạt những văn bản mới, các hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội như : Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quy chế khen thưởng khối Doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2017; Hướng dẫn về công tác Thi đua khen thưởng Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội…

Những nội dung được tập hun sẽ góp phần giúp lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các phòng, ban đơn vị, các phường nắm được những quy định hiện hành của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, từ đó triển khai tốt hơn công tác thi đua khen thưởng trong thời gian tới./.