THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Quận Đống Đa: Biểu dương “Người tốt việc tốt” 2019

Ngày đăng 01/10/2019 | 17:30  | Lượt xem: 225
Sáng nay 1/10, Quận ủy-HĐND-UBND-UB MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị biểu dương “Người tốt việc tốt” tiêu biểu; Tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ...

Hướng dẫn tổ chức , hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc quận Đống Đa

Ngày đăng 12/09/2019 | 12:19  | Lượt xem: 156
Ngày 11/09/2019, Hội đồng thi đua- khen thưởng quận Đống Đa đã ban hành Hướng dẫn số 1634/HĐTĐKT-NV về việc tổ chức, hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc Quận Đống Đa.

Quận Đống Đa : Kế hoạch tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và phường

Ngày đăng 06/08/2019 | 16:08  | Lượt xem: 222
Ngày 06/8/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 198/KH-HĐTĐKT về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và phường tiến...

Tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quận Đống Đa thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”

Ngày đăng 10/07/2019 | 09:00  | Lượt xem: 106
Ngày 09/7/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-HĐTĐKT về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Quận Đống Đa thi đua...

Quận Đống Đa xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua chuyên đề đặc biệt năm 2019

Ngày đăng 28/05/2019 | 08:56  | Lượt xem: 269
Ngày 24/05/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 149/KH-HĐTĐKT về thực hiện chuyên đề thi đua năm 2019; Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 50 năm thực...

Giao lưu gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt nhân kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày đăng 21/05/2019 | 14:00  | Lượt xem: 182
Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2019), Ban Thi đua- Khen thưởng Thành phố Hà Nội phối hợp với Cụm thi đua số 8 Thành phố Hà Nội tổ chức Chương trình giao...

Đống Đa : Tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu năm học 2018- 2019

Ngày đăng 20/05/2019 | 15:00  | Lượt xem: 185
Ngày 20/05/2019, Quận Đống Đa đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu năm học 2018- 2019.

Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019

Ngày đăng 04/04/2019 | 16:53  | Lượt xem: 216
Ngày 03/04/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 572/UBND-NV về việc thực hiện Công văn số 1209/UBND-ĐT ngày 26/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

Xét, tặng danh hiệu Anh hùng lao động

Ngày đăng 07/03/2019 | 16:55  | Lượt xem: 154
Ngày 06/3/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 333/UBND-NV về việc thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐ ngày 28/02/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố

Quận Đống Đa : Thực hiện chuyên đề thi đua năm 2019 và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày đăng 07/03/2019 | 16:46  | Lượt xem: 124
Ngày 06/3/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 332/UBND-NV về việc thực hiện Công văn số 50/BTĐ-NV1 ngày 19/02/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố.