THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Đống Đa : Tuyên dương học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu năm học 2018- 2019

20/05/2019 | 15:00  | Lượt xem: 159
Ngày 20/05/2019, Quận Đống Đa đã tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi tiêu biểu năm học 2018- 2019.

Giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019

Ngày đăng 04/04/2019 | 04:53  | Lượt xem: 190
Ngày 03/04/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 572/UBND-NV về việc thực hiện Công văn số 1209/UBND-ĐT ngày 26/3/2019 của UBND Thành phố Hà Nội.

Xét, tặng danh hiệu Anh hùng lao động

Ngày đăng 07/03/2019 | 04:55  | Lượt xem: 127
Ngày 06/3/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 333/UBND-NV về việc thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐTĐ ngày 28/02/2019 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Thành phố

Quận Đống Đa : Thực hiện chuyên đề thi đua năm 2019 và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Ngày đăng 07/03/2019 | 04:46  | Lượt xem: 102
Ngày 06/3/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 332/UBND-NV về việc thực hiện Công văn số 50/BTĐ-NV1 ngày 19/02/2019 của Ban Thi đua – Khen thưởng Thành phố.

Quận Đống Đa : Thành lập các Cụm thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận theo dõi các Cụm thi đua năm 2019.

Ngày đăng 20/02/2019 | 03:41  | Lượt xem: 198
Ngày 19/02/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-HĐTĐKT v/v thành lập các Cụm thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận theo dõi...

Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019

Ngày đăng 19/02/2019 | 04:37  | Lượt xem: 136
Ngày 18/02/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-HĐTĐKT phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019

Khen thưởng tổng kết doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/02/2019 | 04:26  | Lượt xem: 161
Ngày 18/02/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 214/UBND-NV về việc khen thưởng tổng kết doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hướng dẫn khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019

Ngày đăng 19/02/2019 | 04:24  | Lượt xem: 48
Ngày 18/02/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 213/HĐTĐKT hướng dẫn khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019

Quận Đống Đa tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày đăng 08/01/2019 | 06:00  | Lượt xem: 111
Ngày 08/01/2019, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đăng ký thi đua năm 2019 và đăng ký thi đua theo chuyên đề

Ngày đăng 03/01/2019 | 03:14  | Lượt xem: 133
Ngày 03/01/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 07/UBND-NV về việc đăng ký thi đua năm 2019 và đăng ký thi đua theo chuyên đề.