THI ĐUA KHEN THƯỞNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Quận Đống Đa : Thành lập các Cụm thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận theo dõi các Cụm thi đua năm 2019.

Ngày đăng 20/02/2019 | 15:41  | Lượt xem: 218
Ngày 19/02/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-HĐTĐKT v/v thành lập các Cụm thi đua và phân công thành viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Quận theo dõi...

Phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019

Ngày đăng 19/02/2019 | 16:37  | Lượt xem: 146
Ngày 18/02/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 56/KH-HĐTĐKT phát động thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2019

Khen thưởng tổng kết doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 19/02/2019 | 16:26  | Lượt xem: 175
Ngày 18/02/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 214/UBND-NV về việc khen thưởng tổng kết doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hướng dẫn khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019

Ngày đăng 19/02/2019 | 16:24  | Lượt xem: 60
Ngày 18/02/2019, Hội đồng thi đua - khen thưởng Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 213/HĐTĐKT hướng dẫn khen thưởng cấp Nhà nước năm 2019

Quận Đống Đa tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Ngày đăng 08/01/2019 | 18:00  | Lượt xem: 139
Ngày 08/01/2019, quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đăng ký thi đua năm 2019 và đăng ký thi đua theo chuyên đề

Ngày đăng 03/01/2019 | 15:14  | Lượt xem: 145
Ngày 03/01/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Công văn số 07/UBND-NV về việc đăng ký thi đua năm 2019 và đăng ký thi đua theo chuyên đề.

Đống Đa : Triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2019

Ngày đăng 03/01/2019 | 15:10  | Lượt xem: 166
Ngày 02/01/2019, Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-HĐTĐKT triển khai công tác Thi đua, Khen thưởng năm 2019.

Tập huấn công tác thi đua cho 170 đại biểu

Ngày đăng 14/06/2018 | 18:00  | Lượt xem: 68
Ngày 14/06/2018, Quận Đống Đa đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua- khen thưởng năm 2018.

Đống Đa biểu dương Người tốt, việc tốt năm 2018

Ngày đăng 14/06/2018 | 18:00  | Lượt xem: 215
Ngày 14/06/2018, quận Đống Đa tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" năm 2018.

Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018

Ngày đăng 21/12/2017 | 07:26  | Lượt xem: 122
Ngày 20/12/2017, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, Giao chỉ tiêu Kế hoạch kinh tế- xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2018