THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT

Triển khai Quyết định 30/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/02/2020 | 10:10  | Lượt xem: 262

Ngày 06/02/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 163/UBND-TNMT về triển khai Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024

Chi tiết văn bản số 163/UBND-TNMT của UBND Quận Đống Đa tải về tại đây.

Chi tiết Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội tải về tại đây./.