THÔNG TIN TUYỂN DỤNG THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 21/01/2021 | 14:04  | Lượt xem: 31
Ngày 21/01/2021, Hội đồng thi tuyển công chức 2020 đã có văn bản số 168/TB-HĐTT thông báo Lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo tuyển dụng viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 15:19  | Lượt xem: 516
Ngày 25/12/2020, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 552/TB-UBND thông báo về việc tuyển dụng viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020.

Đống Đa : Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập năm 2020

Ngày đăng 25/12/2020 | 15:10  | Lượt xem: 206
Ngày 25/12/2020, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa Đặng Việt Quân đã ký ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực...

Kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 06/11/2020 | 15:51  | Lượt xem: 58
Ngày 06/11/2020, Sở Nội vụ Hà Nội đã có văn bản số 3195/TB-SNV thông báo việc kiểm tra, đính chính dữ liệu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Thông báo tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/09/2020 | 14:19  | Lượt xem: 352
Ngày 17/9/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2663/TB-SNV thông báo về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký thi tuyển công chức năm 2020.

Kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 04/08/2020 | 11:37  | Lượt xem: 411
Ngày 03/8/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 đã có văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, Tiểu học,...

Điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 31/07/2020 | 14:57  | Lượt xem: 183
Ngày 31/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 thông báo Điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm...

Thông báo Phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, Thời gian, Địa điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 28/07/2020 | 12:18  | Lượt xem: 171
Thông báo Phòng sát hạch, Nội quy, Quy trình, Thời gian, Địa điểm kiểm tra sát hạch đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ...

Số báo danh; Tập trung thí sinh phổ biến Nội quy, quy trình xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 21/07/2020 | 16:05  | Lượt xem: 212
Ngày 20/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa năm 2020 đã ban hành văn bản số 01/TB-HĐTD thông báo số báo danh; Tập trung thí sinh phổ biến Nội quy, quy trình xét tuyển viên...

Kết quả xét tuyển đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2020

Ngày đăng 17/07/2020 | 16:31  | Lượt xem: 287
Ngày 17/7/2020, Hội đồng xét tuyển viên chức quận Đống Đa năm 2020 đã có văn bản số 05/TB-HĐTD thông báo kết quả xét tuyển đối với các thí sinh tham gia dự tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn...