thông tin tuyển dụng

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét tuyển, thi tuyển Vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019

Ngày đăng 14/10/2019 | 03:28  | Lượt xem: 14
Ngày 11/10/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1660/QĐ-BCĐTCCCVC về việc phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành xét...

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019.

Ngày đăng 30/09/2019 | 05:30  | Lượt xem: 606
Ngày 30/9/2019, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo dục quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 01/TB-HĐTD thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục...

Kết quả xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2019-2020

Ngày đăng 24/09/2019 | 05:00  | Lượt xem: 120
Ngày 24/9/2019, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng lao nhân viên nấu ăn năm học 2019-2020 quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định...

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 23/09/2019 | 05:30  | Lượt xem: 277
Ngày 20/9/2019, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2239/TB-SNV thông báo về lịch tổ chức thi tuyển, xét tuyển viên chức các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019.

Tiêu chuẩn bằng cấp đối với những thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức quận, huyện, thị xã năm 2019

Ngày đăng 23/09/2019 | 03:30  | Lượt xem: 201
Ngày 18/09/2019, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 4086/SGDĐT-TCCB v/v trả lời ý kiến tiêu chuẩn bằng cấp đối với những thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức quận,...

Tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định mức làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập thuộc quận Đống Đa năm 2019-2020

Ngày đăng 19/09/2019 | 08:00  | Lượt xem: 80
Ngày 18/9/2019, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng lao nhân viên nấu ăn năm học 2019-2020 quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 03/TB-HĐTD thông báo tổng điểm xét tuyển lao động hợp đồng trong định...

Tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019

Ngày đăng 18/09/2019 | 04:30  | Lượt xem: 486
Ngày 18/9/2019, UBND Quận đã ban hành kế hoạch số 217/KH-UBND v/v tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019.

Thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 12/09/2019 | 08:00  | Lượt xem: 164
Ngày 11/9/2019, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản số 2159/SNV-CCVC v/v thu hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 06/09/2019 | 06:30  | Lượt xem: 119
Ngày 05/9/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4811/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019.

Danh sách để kiểm tra, sát hạnh tiếp nhận cào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên

Ngày đăng 06/09/2019 | 10:30  | Lượt xem: 132
Ngày 30/8/2019, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 4714/QĐ-UBND phê duyệt danh sách để kiểm tra, sát hạnh tiếp nhận cào công chức không qua thi tuyển và xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành...

Lịch tổ chức xét tuyển Lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2019

Ngày đăng 12/08/2019 | 04:00  | Lượt xem: 115
Ngày 12/08/2019, Hội đồng xét tuyển lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn 2019 đã ban hành văn bản số 01/HĐTD Xét tuyển Lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên...

Xét tuyển Lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2019

Ngày đăng 09/08/2019 | 02:00  | Lượt xem: 2440
Ngày 08/08/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND v.v Xét tuyển Lao động hợp đồng làm nhân viên nấu ăn tại các trường mầm non công lập trên địa bàn quận Đống Đa năm 2019.

Kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 06/08/2019 | 08:30  | Lượt xem: 218
Ngày 05/8/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành văn bản số 1790/TB-HĐTT thông báo Kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công...

Tiếp nhận bổ sung phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên THCS

Ngày đăng 19/07/2019 | 04:00  | Lượt xem: 414
Ngày 19/7/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 231/TB-UBND thông báo v/v Tiếp nhận bổ sung phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên THCS.

Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển công chức phường năm 2019 quận Đống Đa

Ngày đăng 16/07/2019 | 02:30  | Lượt xem: 2695
Ngày 16/7/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 224/TB-UBND thông báo Kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ thí sinh trúng tuyển công chức phường năm 2019 quận Đống Đa.

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 10/07/2019 | 10:30  | Lượt xem: 221
Ngày 10/7/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành văn bản số 1575/TB-HĐTT thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội...

Kết quả chấm phúc khảo Kiến thức chung và viết Chuyên ngành

Ngày đăng 04/07/2019 | 10:00  | Lượt xem: 362
      Ngày  04/7/2019, Hội đồng tuyển dụng quận Đống Đa ban hành văn bản số 06/TB-HĐTD thông báo Kết quả chấm phúc khảo Kiến thức chung và viết Chuyên ngành.

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 26/06/2019 | 03:00  | Lượt xem: 219
Ngày 24/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 ban hành văn bản số 1415/TB-HĐTT về việc thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2, kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Ngày đăng 21/06/2019 | 08:00  | Lượt xem: 296
Ngày 19/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1373/TB-HĐTT về việc thông báo thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in bài của thí sinh tại vòng 1 và dự kiến tổ chức thi viết vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

Ngày đăng 20/06/2019 | 04:00  | Lượt xem: 209
Ngày 18/6/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 ban hành Thông báo số 1359/TB-HĐTT về việc thông báo kết quả xác định bài thi trắc nghiệm trên máy tính theo đơn đề nghị in...