thông tin tuyển dụng

Thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013
Ngày đăng 04/10/2013 | 00:00  | Lượt xem: 230

Ngày 01/10/2013, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2013 UBND Thành phố Hà Nội đã có công văn số 2867/TB-HĐTD v/v thông báo số báo danh, ca thi trong thi tuyển công chức năm 2013.

File đính kèm : Công văn 2867/TB- HĐTD