thông tin tuyển dụng

Xét tuyển công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự đợt 1 Quận Đống Đa năm 2016
Ngày đăng 04/03/2016 | 00:00  | Lượt xem: 221

Ngày 02/3/2015, UBND quận Đống Đa đã ban hành kế hoạch số 55/KH-UBND v/v xét tuyển công chức phường, chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự đợt 1 Quận Đống Đa năm 2016.

CHỈ TIÊU CÔNG CHỨC PHƯỜNG CẦN TUYỂN.

          - Tổng số chỉ tiêu công chức phường cần tuyển dụng là: 02 người, trong đó:

+ Chỉ huy trưởng Quân sự: 02

+ Phường cần tuyển: Hàng Bột và Trung Phụng

*  ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN.

          I. Tiêu chuẩn và điều kiện dự tuyển công chức phường:

          1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội.

          2. Tuổi dự tuyển: đủ 18 tuổi trở lên;

          3. Có đơn đăng ký xét tuyển

          4. Có lý lịch rõ ràng

5. Có trình độ đào tạo từ Trung cấp trở lên, ngành Đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự ở cơ sở.

6. Có Chứng chỉ A tin học văn phòng trở lên đối với người dự tuyển vào chức danh công chức yêu cầu trình độ trung cấp trở lên.

7. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

8. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

9. Người dự tuyển vào chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự phường phải đảm bảo các điều kiện bổ sung: là đảng viên, có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước, thuộc quy hoạch của  phường vào chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự. Được Chủ tịch UBND phường và Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự quận có văn bản đề nghị tuyển dụng và bổ nhiệm.

10. Người thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi vào công chức phường nếu sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì thời gian công tác này được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

            II. Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển vào công chức phường chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự.

1. Không cư trú tại Việt Nam.

2. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

3. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

4. Đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động.

          III. Hồ sơ đăng ký xét tuyển .

          1. Đơn đăng ký xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng.

          Trường hợp người đăng ký dự tuyển là sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội và công an nhân dân Việt Nam, nếu đăng ký dự  tuyển công chức phường phải được thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi người dự tuyển đang công tác có văn bản đồng ý.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ .

(Đơn đăng ký dự tuyển và Sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu ban hành kèm theo ).

3. Bản sao giấy khai sinh.

          4. Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của chức danh công chức phường dự tuyển.

          Trường hợp đã tốt nghiệp, nhưng cơ sở đào tạo chưa cấp bằng hoặc chứng chỉ tốt nghiệp thì nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp cơ sở đào tạo cấp và viết cam kết chậm nhất đến thời điểm có quyết định tuyển dụng phải nộp bằng và chứng chỉ, nếu không sẽ hủy kết quả tuyển dụng.

          5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (mẫu Giấy chứng nhận sức khỏe được ban hành kèm theo Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế).

          6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển công chức phường (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

          7. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

8. Văn bản đề nghị xét tuyển và bổ nhiệm của: Chủ tịch UBND phường đối với người dự tuyển vào Chỉ huy trưởng quân sự phường.

9. Bản cam kết sau khi tuyển dụng làm việc 05 năm tại  phường.

          10. Những người thuộc đối tượng tiếp nhận không qua thi, nếu sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì nộp nhận xét, đánh giá của Thủ tưởng cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình.

11. Nộp 03 phong bì có dán tem ghi rõ địa chỉ của thí sinh dự tuyển; 2 ảnh 4x6 cm;

          Các giấy tờ trên được đựng trong 01 túi hồ sơ và mỗi người dự tuyển làm 01 bộ hồ sơ nộp tại UBND quận.

          Mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại một chức danh thuộc một đơn vị xã (phường, thị trấn) trong toàn Quận, người vi phạm sẽ không được dự tuyển hoặc bị huỷ kết quả thi, sát hạch nếu bị phát hiện đăng ký dự tuyển ở 02 chỉ tiêu trở lên.

Chi tiết Kế hoạch 55/KH-UBND tải về tại đây

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển tải về tại đây

Mẫu Sơ yếu lý lịch tải về tại đây