thông tin tuyển dụng

Bổ sung một số nội dung liên quan đến việc dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019
Ngày đăng 02/04/2019 | 16:30  | Lượt xem: 3366

Ngày 02/04/2019, UBND Quạn Đống Đa đã ban hành thông báo số 71/TB-UBND về việc bổ sung một số nội dung liên quan đến việc dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019.

Thực hiện Công văn số 647/SNV-CCVC ngày 29/3/2019 của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội, UBND quận Đống Đa thông báo bổ sung một số nội dung liên quan đến việc dự tuyển công chức, viên chức giáo dục năm 2019 như sau:

1. Về việc đăng ký thi môn ngoại ngữ vòng 1 đối với thi tuyển công chức và viên chức giáo dục:

Sở Nội vụ Thành phố sẽ tổng hợp báo cáo UBND Thành phố cho người đăng ký dự tuyển công chức, viên chức giáo dục được chọn một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc để tham gia thi phần ngoại ngữ vòng 1 theo quy định.

2. Về mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (được gửi kèm).

- Đối với viên chức giáo dục: Mẫu 6a thay thế cho Mẫu 6.

- Đối với công chức: Mẫu 4a thay thế cho Mẫu 4.

Đề nghị các thí sinh đã nộp phiếu dự tuyển tại UBND quận Đống Đa theo mẫu 4 và mẫu 6 liên hệ với Ban thu phiếu dự tuyển công chức, viên chức giáo dục để được hướng dẫn kê khai theo mẫu mới là 4a và 6a.

Chi tiết Thông báo số 71/TB-UBND tải về tại đây

Mẫu 4a tải về tại đây.

Mẫu 6a tải về tại đây./.