thông tin tuyển dụng

Tiếp nhận đơn xin sửa lỗi sai của thí sinh
Ngày đăng 18/04/2019 | 16:30  | Lượt xem: 5728

Ngày 18/04/2019, UBND quận Đống Đa có văn bản số 91/TB-UBND thông báo về việc tiếp nhận đơn xin sửa lỗi sai của thí sinh.

Căn cứ Quyết định số 1059/QĐ- UBND  ngày 16/03/2019  của UBND Thành phố về việc  phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019;

Ngày 15/03/2019 UBND quận có Quyết định số: 567/QĐ-UBND về việc thành lập Ban tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức phường thuộc Quận Đống Đa năm 2019. Từ ngày 15/3/2019 đến hết 17h ngày 13/4/2019 Ban tiếp nhận hồ sơ đã tiếp nhận hồ sơ của các thí sinh tham gia dự tuyển.

Ban tiếp nhận hồ sơ của UBND quận Đống Đa thông báo:

Danh sách thí sinh tham gia thi tuyển Công chức phường thuộc quận Đống Đa năm 2019 được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của quận; địa chỉ: www.dongda.hanoi.gov.vn và niêm yết tại trụ sở cơ quan UBND quận: 279 Tôn Đức thắng. Đề nghị các thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trong danh sách, nếu phát hiện có sai sót đề nghị làm đơn xin sửa lỗi sai (theo mẫu) gửi về Ban hồ sơ của UBND quận Đống Đa để kiểm tra, đối chiếu hồ sơ và bổ sung thông tin vào danh sách.

Thời hạn nhận đơn trong giờ hành chính đến hết 17g ngày 22/4/2019. ( Trừ Thứ bảy và Chủ Nhật).

Chi tiết Thông báo 91/TB-UBND tải về tại đây./.