thông tin tuyển dụng

Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019
Ngày đăng 24/04/2019 | 18:00  | Lượt xem: 176

Ngày 24/04/2019, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND v/v Phê duyệt danh sách thí sinh dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa năm 2019.

Theo đó, năm 2019, quận Đống Đa có 344 thí sinh dự tuyển viên chức làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập trực thuộc UBND quận Đống Đa.

Chi tiết Quyết định 1018/QĐ-UBND tải về tại đây./.