thông tin tuyển dụng

Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019
Ngày đăng 10/05/2019 | 08:30  | Lượt xem: 247

Ngày 09/5/2019, Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 967/TB-SNV v/v Kiểm tra dữ liệu đăng ký tuyển dụng công chức hành chính năm 2019.

Theo đó kết quả tổng hợp danh sách đăng ký tuyển dụng công chức năm 2019 của Thành phố đã được công khai trên Wevsite của Sở Nội vụ Hà Nội tại địa chỉ : http//sonoivu.hanoi.gov.vn để các cơ quan, đơn vị và thí sinh biết, kiểm tra, đối chiếu dữ liệu.

Các sai sót cần đính chính, đề nghị thí sinh dự thi báo cáo với cơ quan, đơn vị tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển để các cơ quan, đơn vị kiểm tra rà soát, sau đó tổng hợp sai sót cần đính chính.

Báo cáo các nội dung đính chính bằng văn bản (kèm theo giấy tờ chứng minh) gửi về Sở Nội vụ qua phòng CCVC trước 17 giờ ngày 15/05/2019 để tổng hợp, điều chỉnh.

Chi tiết Thông báo số 967/TB-SNV tải về tại đây.

Danh sách thí sinh dự thi công chức năm 2019 tải về tại đây./.