thông tin tuyển dụng

Lịch tổ chức thi tuyển công chức phường năm 2019
Ngày đăng 10/05/2019 | 18:00  | Lượt xem: 127

Ngày 10/05/2019 Hội đồng tuyển dụng công chức phường quận Đống Đa năm 2019 đã ban hành văn bản số 01/TB-HĐTD thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức phường năm 2019.

            Theo đó, Lịch tổ chức thi tuyển công chức phường năm 2019 quận Đống Đa, cụ thể như sau :

TT

Thời gian

Nội dung công việc

 1.  

Ngày 13/5/2019

Công bố nội dung ôn tập các môn thi.

 1.  

Từ ngày 17/5/2019 đến 19/5/2019

- Hướng dẫn ôn tập; Hướng dẫn phương pháp thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Trên Website: sonoivu.hanoi.gov.vn.

 1.  

Trước ngày 22/5/2019

- Niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi.

Thông báo trên Cổng thông tin điện tử quận www.dongda.hanoi.gov.vn, niêm yết tại trụ sở UBND quận Đống Đa; các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

 1.  

 Trước ngày 22/5/2019

Thông báo thời gian tổ chức thi các môn trắc nghiệm, số lượng phòng thi, danh sách, số báo danh, sơ đồ điểm thi, mã chuyên ngành của thí sinh của từng Hội đồng thi.

Tại Cổng thông tin điện tử quận; niêm yết tại trụ sở UBND quận Đống Đa; các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

 1.  

Từ ngày 28/5/2019 đến 30/5/2019

-Thông báo lịch thi trên máy tính

Tại Cổng thông tin điện tử quận; niêm yết tại trụ sở UBND quận Đống Đa; các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

 1.  

Ngày 31/5/2019 đến ngày 03/6/2019

- Thi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ chuyên ngành và Tin học trên máy vi tính

 

 1.  

Từ ngày 04/6/2019 đến  08/6/2019

- Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện thi môn viết  Kiến thức chung, Viết chuyên ngành ( Thời gian địa điểm )

Tại Cổng thông tin điện tử quận; niêm yết tại trụ sở UBND quận Đống Đa; các đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

 1.  

7 giờ 30  ngày 10/6/2019 (thứ Hai)

Thi viết môn Kiến thức chung (120 phút).

 

 1.  

13 giờ 30  ngày 10/6/2019 (thứ Hai)

Thi viết môn nghiệp vụ  chuyên ngành (120 phút).

 1.  

Từ ngày 11/6/2019 đến 15/6/2019

 - Làm phách bài thi; Chấm thi; Công bố điểm bài thi viết.

 1.  

Từ ngày 16/6/2019

đến  30/6/2019

Nhận đơn phúc khảo;

 1.  

Từ ngày 02/7/2019 đến 04/7/2019

Làm phách phúc khảo;

Chấm phúc khảo; Công bố kết quả chấm phúc khảo.

 1.  

Từ ngày 16/7/2019 đến 31/7/2019

-Thông báo kết quả trúng tuyển;

- Hoàn thiện hồ sơ của các thí sinh trúng tuyển;

 1.  

Từ ngày 01/8/2019 đến 07/8/2019

Quyết định Tuyển dụng thí sinh trúng tuyển.

            Chi tiết Thông báo số 01/TB-HĐTD tải về tại đây./.