thông tin tuyển dụng

Điều chỉnh hình thức thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 10:30  | Lượt xem: 90

Ngày 13/05/2019 Hội đồng thi tuyển công chức 2019 Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 992/TB-HĐTT thông báo điều chỉnh hình thức thi trắc nghiệm các môn ngoại ngữ tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019.

            Theo đó, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2019 quy định môn thi trắc nghiệm ngoại ngữ đối với tiếng Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc sẽ thực hiện thi trắc nghiệm trên máy vi tính theo lịch từ ngày 13/6/2019 đến 16/6/2019 như đối với tiếng Anh.

            Chi tiết Thông báo số 992/TB-HĐTT tải về tại đây./.