thông tin tuyển dụng

Phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019
Ngày đăng 13/05/2019 | 17:30  | Lượt xem: 197

Ngày 13/05/2019, Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 291/QĐ-HĐTT quyết định v/v Phê duyệt nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 Kỳ thi tuyển công chức hành chính năm 2019.

          Theo đó, nội dung ôn tập các phần thi tại Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019 gồm 2 phần : Phần thi Kiến thức Chung và Phần thi Ngoại ngữ. Sở Nội vụ được giao là đơn vị chủ trì tổ chức hướng dẫn thí sinh ôn tập các phần thi trước khi thi. Ban Đề thi phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi đúng quy định của pháp luật.

            Chi tiết Quyết định 291/QĐ-HĐTT tải về tại đây.

            Phụ lục 1 tải về tại đây.

            Nội dung Ngoại ngữ tải về tại đây./.