thông tin tuyển dụng

Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 14/05/2019 | 15:30  | Lượt xem: 423

Ngày 13/05/2019, Ban chỉ đạo TD CCVC Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 292/QĐ-TDCCVC v/v Phê duyệt nội dung ôn tập các môn thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, Sở Nội vụ được giao là đơn vị chủ trì phối hợp với UBND quận, huyện, thị xã, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong tổ chức hướng dẫn nội dung các môn thi cho thí sinh theo quy định.

Chi tiết các văn bản đính kèm :

1. Quyết định 292/QĐ-TDCCVC tải về tại đây

2. Phụ lục 1- Môn Kiến thức chung tải về tại đây

Tài liệu ôn tập môn kiến thức chung tải về tại đây (mới cập nhật)

3. Phụ lục 2- Môn Tin học văn phòng tải về tại đây

4. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành :

Phụ lục 3.1 (Chức danh Địa chính Xây dựng) tải về tại đây

Phụ lục 3.2 (Chức danh Tài chính Kế toán) tải về tại đây

Phụ lục 3.3 (Chức danh Tư pháp Hộ tịch) tải về tại đây

Phụ lục 3.4 (Chức danh Văn hóa Xã hội) tải về tại đây

Phụ lục 3.5 (Chức danh Văn phòng Thống kê) tải về tại đây./.