thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến Kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn năm 2019
Ngày đăng 16/05/2019 | 10:00  | Lượt xem: 278

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2019 xem hướng dẫn cách làm thi thi trực tuyến và thực hành luyện tập làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại các tài liệu đính kèm sau đây:

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thành phố Hà Nội năm 2019 xem hướng dẫn cách làm thi thi trực tuyến và thực hành luyện tập làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tại các tài liệu đính kèm sau đây:

1. Hướng dẫn làm bài thi trực tuyến tải về tại đây

2. Hướng dẫn thực hành luyện tập làm bài thi trắc nghiệm trên máy tính tải về tại đây