thông tin tuyển dụng

Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã năm 2019
Ngày đăng 27/05/2019 | 15:00  | Lượt xem: 183

Ngày 24/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 358/QĐ-HĐTTCC về việc Phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2019 gồm 22 mã nhóm chuyên ngành.

Chi tiết tại các văn bản đính kèm dưới đây :

Quyết định số 358/Đ-HĐTTCC 

Quyết định 273/QĐ-HĐTT

Các phụ lục kèm theo

Danh mục tài liệu ôn tập Môn nghiệp vụ chuyên ngành, mã nhóm CT

Các chuyên ngành còn lại sẽ tiếp tục được cập nhật ...