thông tin tuyển dụng

Danh sách đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 31/05/2019 | 10:00  | Lượt xem: 441

Ngày 27/05/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND phê duyệt danh sách người đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển công chức Thành phố Hà Nội năm 2019.

Theo đó, có 2.292 người đủ điều kiện và 13 người không đủ điều kiện thi tuyển công chức năm 2019.

Chi tiết Quyết định 2768/QĐ-UBND tải về tại đây./.