thông tin tuyển dụng

Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi viết ngày 10/6/2019
Ngày đăng 06/06/2019 | 09:00  | Lượt xem: 501

Ngày 06/06/2019, Hội Đồng Tuyển dụng Công chức phường quận Đống Đa đã ban hành văn bản số 04/TB-HĐTD thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện thi viết ngày 10/6/2019.

Chi tiết Thông báo 04/TB-HĐTD tải về tại đây