THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Ngày đăng 10/03/2023 | 17:01  | Lượt xem: 15
Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Ngày đăng 27/02/2023 | 17:17  | Lượt xem: 26
Việc triển khai HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền mang lại những lợi ích thiết thực cho cả người bán và người mua khi thực hiện giao dịch kinh doanh.

Quy trình đăng ký kết hôn trên cổng Dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố

Ngày đăng 27/02/2023 | 14:29  | Lượt xem: 56
Sở Tư pháp Hà Nội đã xây dựng video tuyên truyền, phổ biến quy trình đăng ký kết hôn trên cổng Dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố

Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội

Ngày đăng 27/02/2023 | 11:27  | Lượt xem: 39
Ngày 06/02/2023, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 773/QĐ-UBND về việc ban hành Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch...

Không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày đăng 27/02/2023 | 10:46  | Lượt xem: 51
Ngày 18/01/2023, UBND quận Đống Đa đã ban hành văn bản chỉ đạo về việc không yêu cầu công dân xuất trình sổ hộ khẩu , sổ tạm trú trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Tuyên truyền thực hiện Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngày đăng 24/02/2023 | 17:18  | Lượt xem: 25
Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 30/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Những truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng 01/02/2023 | 09:30  | Lượt xem: 40
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xây dựng nên nhiều truyền thống quý báu, thể hiện bản chất tốt đẹp: Trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp. Giữ vững độc lập, tự chủ về...

Tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

Ngày đăng 01/11/2022 | 18:28  | Lượt xem: 50
Ngày 27/10/2022, Quận ủy Đống Đa ban hành Kế hoạch số 138-KH/QU về việc tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước

Mã hóa dữ liệu ''Địa chỉ đỏ'' phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên

Ngày đăng 15/10/2022 | 19:21  | Lượt xem: 207
Nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố trong công tác tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về...

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022

Ngày đăng 08/10/2022 | 19:01  | Lượt xem: 84
Ngày 07/10/2022, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng ký ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố Hà Nội năm...