thông tin tuyên truyền

Kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND Thành phố Hà Nội từ ngày 13-19/4/2019)
Ngày đăng 23/04/2019 | 18:00  | Lượt xem: 112

Ngày 23/04/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1588/UBND-TKBT thông tin một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13-19/04/2019

Ngày 23/04/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản  số 1588/UBND-TKBT thông tin một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 13-19/04/2019.

Chi tiết văn bản số 1588/UBND-TKBT tải về tại đây