Thông tin tuyên truyền Thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới
Ngày đăng 13/09/2020 | 08:50  | Lượt xem: 36

Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành cuốn “Sổ tay Hướng dẫn phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.