thủ tục hành chính mới

Niêm yết các thủ tục hành chính tạm thời trong lĩnh vực hộ tịch
Ngày đăng 04/03/2016 | 00:00  | Lượt xem: 334

Ngày 02/03/2016, UBND quận Đống Đa ban hành văn bản số 209/UBND-TP hướng dẫn tạm thời thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND phường.

Thực hiện công văn số 3981/STP-HCTP ngày 31/12/2015 của Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Thông tư số 15/2015/TT-BTP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

Trong khi chờ các cơ quan cấp trên ban hành và công bố thủ tục hành chính, UBND quận Đống Đa hướng dẫn tạm thời thủ tục hành chính trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận và UBND phường. 

Chi tiết văn bản liên quan tải về tại đây :

-         Công văn số 209/UBND-TP

           + Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận tải về tại đây

           + Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND phường tải về tại đây

-         Luật Hộ tịch 2014

-         Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015

-         Thông tư số 15/2015/TT-BTP