thủ tục hành chính mới

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận
Ngày đăng 04/06/2016 | 00:00  | Lượt xem: 293

             Ngày 27/4/2016, UBND Thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 2086/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

            Chi tiết Quyết định số 2086/QĐ-UBND tải về tại đây./.