Xuất bản thông tin

Quận Đống Đa tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản
Ngày đăng 23/08/2019 | 14:00  | Lượt xem: 1853

Ngày 23/8/2019, Quận Đống Đa đã tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản cho các thành viên trong BCĐ kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản quận; cán bộ phụ trách chuyên môn của Phòng Kinh tế, trạm thú y, lãnh đạo các phường, cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản phường, cán bộ tiếp nhận thủ tục hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm nông, lâm thủy sản.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được cán bộ Chi cục quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản thành phố Hà Nội trao đổi một số nội dung liên quan đến các văn bản quy định của pháp luật về lĩnh vực quản lý chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản, đặc biệt là Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP; Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2018 của Bộ NN và PTNT; Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ NN và PTNT…

Buổi tập huấn giúp các đại biểu trang bị những kiến thức về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm trong từng sản phẩm nông, lâm, thủy sản, qua đó nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác quản lý chất lượng, vật tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện, nâng cao hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong thời gian tới./.

Một số văn bản tập huấn :

Nghị định 15/2018/NĐ-CP tải về tại đây.

Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT tải về tại đây.

Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNT tải về tại đây./.

 

Danh sách tin tức