Xuất bản thông tin

Thông tin về kết quả Hội nghị giao ban trực tuyến của UBND Thành phố quý I/2019
Ngày đăng 29/03/2019 | 08:30  | Lượt xem: 979

Ngày 28/03/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1268/UBND-TKBT về Thông tin báo chí về Hội nghị Giao ban UBND Thành phố quý I/2019.

            Ngày 28/03/2019, UBND Thành phố Hà Nội đã có văn bản số 1268/UBND-TKBT về Thông tin báo chí về Hội nghị Giao ban UBND Thành phố quý I/2019.

            Chi tiết văn bản 1268/UBND-TKBT tải về tại đây./.

Danh sách tin tức