TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Đống Đa “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính”
Ngày đăng 14/04/2017 | 07:54  | Lượt xem: 80

Ngày 14/04/2017, UBND quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Kế hoạch về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Quận.

            Thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017, tiếp theo Chỉ thị số 01/CT-UBND của ngày 03/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố; Kế hoạch số 69/KH-UBND Ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố, UBND Quận Đống Đa đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 30/3/2017 về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Quận.

            Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Song Hào, Chủ tịch UBND Quận Đống Đa đã quán triệt đến thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị mình để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến từng cán bộ, công chức, viên chức; thay đổi căn bản tư duy, thái độ, đổi mới lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tiếp nhận, thụ lý, giải quyết thủ tục hành chính trên tinh thần “lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành công việc”; niêm yết tại tất cả các bộ phận tiếp dân, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị thuộc quận 10 nội dung, yêu cầu theo đúng tinh thần của Kế hoạch 69/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội :

  1.                                1. Khách đến, được chào hỏi.
  2.                                2. Khách ở, luôn tươi cười.
  3.                               3. Khách hỏi, được tư vấn.
  4.                               4. Khách yêu cầu, phải tận tâm.
  5.                               5. Khách cần, được thông báo.
  6.                              6. Khách vội, giải quyết nhanh.
  7.                              7. Khách chờ, được xin lỗi.
  8.                              8. Khách phàn nàn, phải lắng nghe.
  9.                              9. Khách nhờ, luôn chu đáo.
  10.                             10. Khách về, được hài lòng.