TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Đống Đa tập huấn quản lý đất đai và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận
Ngày đăng 06/07/2016 | 00:00  | Lượt xem: 74

Ngày 30/6/2016, Quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị tập huấn quản lý đất đai và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận.

 

Đại biểu tham dự hội nghị là lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo UBND các phường và cán bộ địa chính phường.

Tại buổi tập huấn, cán bộ tham dự đã được nghe chuyên gia của Sở Tài nguyên & Môi trường giới thiệu một số văn bản mới được ban hành trong lĩnh vực quản lý đất đai; thảo luận và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các phường trong quá trình triển khai thực hiện các văn bản của nhà nước, thành phố. Trên cơ sở đó đề xuất cơ chế, chính sách quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý đất đai, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp Giấy chứng nhận.

Các văn bản mới thuộc lĩnh vực quản lý đất đai :

-          Quyết định 37/2015/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội tải về tại đây

-          Công văn số 2181/STNMT-ĐKTKĐĐ tải về tại đây

-          Công văn số 3895/ STNMT-ĐKTKĐĐ tải về tại đây

-          Chỉ thị số 11/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội tải về tại đây

-          Công văn số 4434/ STNMT-ĐKTKĐĐ tải về tại đây