TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

200 đại biểu quận Đống Đa vào viếng Lăng và báo công dâng Bác
Ngày đăng 17/05/2023 | 10:33  | Lượt xem: 61

Sáng 17/5, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023) và 75 năm ngày Bác ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2023), Đoàn đại biểu Quận ủy- HĐND- UBND - UB MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa cùng các điển hình tiên tiên, người tốt việc tốt trong quận đã vào Lăng viếng Bác và báo công dâng Bác.

Đoàn đại biểu Quận ủy- HĐND- UBND - UB MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa cùng các điển hình tiên tiên, người tốt việc tốt trong quận xếp hàng vào Lăng viếng Bác.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Quận ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa cùng các điển hình tiên tiên, người tốt việc tốt thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, Nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Đ/c Đinh Trường Thọ- Bí thư Quận uỷ báo công dâng Bác thành tích của Quận Đống Đa

Báo công lên Bác, Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ cho biết, khắc ghi và thực hiện lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất", “Thi đua là động lực của sự phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới”. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố, quận Đống Đa đã tích cực phấn đấu, phát động nhiều phong trào thi đua thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/16 chỉ tiêu. Trong đó có 6/16 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức (đặc biệt thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 3 năm đạt 37.016,12 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng đô thị, quản lý đô thị có nhiều chuyển biến rõ, bộ mặt đô thị ngày càng văn minh, hiện đại. Công tác cải cách hành chính; phát triển văn hóa, y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quân sự, quốc phòng được củng cố, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Lễ báo công dâng Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị tiếp tục duy trì nền nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, sáng tạo, cách làm hay, mô hình phù hợp với thực tiễn, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Quận. Các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng của Quận được triển khai sôi nổi, thiết thực. Chất lượng công tác thi đua, khen thưởng được nâng cao, công tác khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho các cá nhân trực tiếp lao động sản xuất ngày càng được chú trọng. Theo Bí thư Quận uỷ Đống Đa, học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, tác phong của Người, thiết thực hưởng ứng “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận xin hứa không ngừng tu dưỡng đạo đức, rèn luyện bản thân, khắc phục khó khăn, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao cho. Tập trung đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tuyên truyền nêu gương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua, trọng tâm là tuyên truyền điển hình, nhân tố mới trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng để khen thưởng thi đua kịp thời. Xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức người cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng “tận tụy, gương mẫu, sáng tạo”. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quận Đống Đa nguyện sống, chiến đấu và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại./.

Đoàn đại biểu Quận ủy- HĐND- UBND- UB MTTQ Việt Nam Quận Đống Đa cùng các điển hình tiên tiên, người tốt việc tốt trong quận vào Lăng viếng Bác.