TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Bỏ thu phí sử dụng đường bộ với xe máy
Ngày đăng 27/04/2016 | 00:00  | Lượt xem: 142

Từ ngày 05/06/2016, phí sử dụng đường bộ chỉ được thu hàng năm trên một số đầu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ như: Xe ô tô, máy kéo; Rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự mà không bao gồm xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự như trước đây.

              Ngày 20/4/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 28/2016/NĐ-CP sửa đổi một số điều của Nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30/05/2014 và Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 về Quỹ bảo trì đường bộ.Theo đó, Nghị định cũng Quy định rõ xe mô tô hai bánh, ba bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự không nằm trong loại phương tiện giao thông cơ giới phải thu phí sử dụng đường bộ hàng năm. Nghị định cũng bãi bỏ quy định về trách nhiệm ban hành mức thu và tổ chức thu phí sử dụng đường bộ hàng năm đối với xe mô tô của UBND cấp tỉnh. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chế độ quản lý thu phí sử dụng đường bộ, quy định cụ thể kỳ kê khai, nộp phí sử dụng đường bộ (theo tháng, quý, năm, kỳ đăng kiểm) đối với xe ô tô cho phù hợp với từng đối tượng nộp phí.

Chi tiết Nghị định số 28/2016/NĐ-CP tải về tại đây.