TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng xây dựng dự án cho cán bộ HTX trên địa bàn quận Đống Đa
Ngày đăng 01/09/2016 | 00:00  | Lượt xem: 126

Ngày 29/08/2016, Quận Đống Đa đã tổ chức hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng xây dựng dự án cho cán bộ HTX trên địa bàn quận.

             Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai, phổ biến một số các kiến thức pháp luật về Hợp tác xã như: các quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; Nghị định 193/2013- NĐ-CP quy định chi tiết một số Điều của Luật Hợp tác xã; Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Hợp tác xã…;đồng thời trang bị cho các cán bộ làm công tác hợp tác xã trên địa bàn quận những kỹ năng xây dựng dự án cơ bản.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã cho các đại diện, chủ nhiệm hợp tác xã; đồng thời nâng cao trình độ nghiệp vụ, quản lý kinh tế, góp phần đưa hoạt động của hợp tác xã hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.