TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40CT/TW của Ban bí thư và chỉ thị 30-CT/TU của Thành ủy về việc tăng cường vai trò của Đảng đối với tín dụng chính sách.
Ngày đăng 25/02/2019 | 17:00  | Lượt xem: 74

Trong thời gian qua, để nguồn vốn tín dụng chính sách thẩm thấu nhanh và lan tỏa rộng rãi, có hiệu quả, tạo ra điểm tựa tài chính cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách, điều này góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn quận, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống kinh tế của người dân, các cấp ủy, chính quyền địa phương đã vào cuộc quyết liệt và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tín dụng chính sách trên địa bàn quận.

Năm 2018, UBND quận đã giao cho Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) quận tầng một tại 312B Tôn Đức Thắng làm trụ sở giao dịch với diện tích sử dụng 180mm, trong đó 150m2 sử dụng làm trụ sở để giao dịch, 30m là khu nhà phụ trợ; tiếp tục ủy thác nguồn ngân sách địa phương sang để bổ sung nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận, năm 2018 là 2 tỷ đồng, năm 2019 là 3 tỷ đồng, nâng tổng số vốn ủy thác từ ngân sách quận sang ngân hàng CSXH quận đến thời điểm hiện nay là 20,4 tỷ đồng. Nguồn vốn này giúp trên 570 hộ chính sách có vốn sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững, ổn định kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn./.

                                                                                    Ngân hàng chính sách xã hội quận Đống Đa