TIN TỨC KHÁC TIN TỨC KHÁC

Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022
Ngày đăng 26/03/2020 | 17:40  | Lượt xem: 301

Chiều ngày 26/03, Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022. Đại hội có mặt 06/06 đồng chí đảng viên Chi bộ.

Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó, Chi bộ Ban Tuyên giáo - đã chủ động đề ra nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu các lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; công tác khoa giáo… trên địa bàn Quận.
Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã quan tâm chỉ đạo đổi mới trong công tác xây dựng Đảng, sớm xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Quan tâm phát triển đảng viên mới và bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đảng viên. Bên cạnh đó, Chi bộ luôn đoàn kết, thống nhất. Đảng viên trong chi bộ có phẩm chất chính trị vững vàng, tích cực, trách nhiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng Chi bộ Ban tuyên giáo giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh trong những năm qua.
Trên tinh thần nghiêm túc, dân chủ, phát huy trí tuệ, tại Đại hội đã có nhiều ý kiến phát biểu làm rõ sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Chi bộ; công tác tham mưu; nâng cao chất lượng tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết.
Đại hội đã tiến hành bầu chức danh Bí thư chi bộ. Kết quả, Đồng chí Đinh Thị Lan Hương- UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Phó Chủ tịch thường trực HĐND, Giám đốc Trung tâm BDCT Quận được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.
Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Quận ủy đã thành công tốt đẹp, 100% đảng viên của chi bộ nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020 - 2022./.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY